Monthly Archives

September 2020

ผู้หญิงและเคล็ดลับการช็อปปิ้ง

การช้อปปิ้งเป็นสิ่งที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบทำ การช้อปปิ้งริมหน้าต่างเป็นช่วงเวลาที่ดีในอดีต ผู้หญิงคนนี้ใช้เวลาในการเดินทางจากร้านหนึ่งไปอีกร้านหนึ่งเพื่อค้นคว้าและเปรียบเทียบราคาในร้าน…
Read More...

ทำให้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สามารถใช้ได้กับคนจำนวนมาก

ด้วยการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและผลกระทบต่อทุกแง่มุมของชีวิตความจำเป็นในการใช้คอมพิวเตอร์ให้รู้หนังสือจึงไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป…
Read More...