Monthly Archives

February 2024

บัตรสินเชื่อ “ใช้ก่อน จ่ายทีหลัง” คืออะไร สำคัญอย่างไร?

ในยุคดิจิทัลที่การชอปปิงออนไลน์เฟื่องฟู  คำว่า “บัตรสินเชื่อ ใช้ก่อน จ่ายทีหลัง" คงเป็นคำที่ใครหลายคนคุ้นหูอยู่ไม่น้อย เพราะนอกจากจะเห็นผ่านตาจากคำโฆษณาต่าง ๆ…
Read More...