เทคนิคที่ชาญฉลาดในการจัดหาเงินทุนจากงบดุล

การปิดงบดุลการเงินเกี่ยวข้องกับการหาเงินในลักษณะที่ไม่ปรากฏในงบการเงินเป็นเงินกู้หรือกระแสเงินสด วิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการบรรลุเป้าหมายคือการร่วมทุนการเช่าและการเป็นหุ้นส่วนด้านการวิจัยและพัฒนา วิธีที่ใช้น้อยกว่าคือการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ของลูกหนี้การค้าและส่งต่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับนักลงทุน

เทคนิคการจัดไฟแนนซ์นอกงบดุล

การปิดงบดุลการเงินใช้เทคนิคต่อไปนี้:

1) บริษัท ร่วมทุนกับ บริษัท คู่ค้า ฝ่ายหนึ่งให้ความรู้ทางเทคนิคในขณะที่อีกฝ่ายให้เงินทุน วิธีที่ชาญฉลาดในการจัดโครงสร้างปิดงบดุลการเงินคือการได้รับค่าลิขสิทธิ์จากเงินที่ได้รับจากกิจการ

2) บริษัท สามารถเช่าอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ สำหรับการดำเนินงาน แทนที่จะซื้อมัน อุปกรณ์ให้เช่าไม่ถือเป็นทรัพย์สินของ บริษัท และสามารถช่วยธุรกิจของคุณจากการต้องซื้ออุปกรณ์ได้

3) คุณสามารถส่งมอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีบางส่วนให้กับนักลงทุนเพื่อป้องกันการระดมทุนออกจากงบดุลของคุณ

4) การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ของลูกหนี้การค้าเป็นอีกเทคนิคหนึ่งของการจัดหาเงินนอกงบดุล นิติบุคคลเฉพาะกิจที่สร้างขึ้นโดย บริษัท ซื้อลูกหนี้จาก Originator และเสนอขายหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุน

5) บุคคลที่สามให้สัญญาเช่าสังเคราะห์แก่ บริษัท บุคคลภายนอกซื้อทรัพย์สินในนามของตนและปล่อยเช่าให้กับ บริษัท บริษัท ถือเป็นผู้เช่าหรือลูกหนี้ของบุคคลภายนอก

ข้อเสียของการปิดงบดุลการเงิน
การปิดงบดุลการเงินมีข้อเสียบางประการที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของ บริษัท ในการทำงานอย่างอิสระ

1) หาก บริษัท ของคุณเป็นหุ้นส่วนกับบุคคลอื่นที่สามารถจัดหาเงินทุนได้นั่นหมายความว่าคุณต้องมีส่วนร่วมกับความรู้ทางเทคนิค

2) คุณอาจต้องส่งต่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับนักลงทุน สิ่งนี้สามารถกินกระแสเงินสดของคุณได้

3) การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ของลูกหนี้การค้าเป็นไปไม่ได้เว้นแต่ บริษัท ของคุณจะมีกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ

4) เทคนิคการจัดหาเงินนอกงบดุลมีโอกาสนำไปใช้ในทางที่ผิดตามที่ Enron พิสูจน์แล้ว นักวิจารณ์กล่าวว่า Off Balance Sheet Financing เป็นวิธีการเพิ่มผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนโดยเทียม

สำหรับข้อเสียทั้งหมดบางครั้งการปิดงบดุลการเงินเป็นความหวังเดียวสำหรับ บริษัท ที่ต้องการระดมทุนและไม่มีตัวเลือกมากมาย หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคการจัดหาเงินนอกงบดุลคุณสามารถปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินหรือที่ปรึกษาธุรกิจขนาดเล็กซึ่งจะแนะนำคุณเกี่ยวกับความซับซ้อนของวิธีการระดมทุนที่มีคุณค่านี้

Comments are closed.