การเงินสินทรัพย์สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ในธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กจำนวนมากเงินสดมักจะขาดตลาด

ผลที่ตามมาการลงทุนอาจไม่เกิดขึ้นในเวลาที่กำหนดซัพพลายเออร์อาจได้รับเงินช้ากว่าที่ทำสัญญาไว้หรือนายธนาคารธุรกิจอาจต้องการการค้ำประกันเพื่อป้องกันเงินเบิกเกินบัญชีหรือเงินกู้ยืม

เงินสดเป็นเส้นเลือดใหญ่ของธุรกิจและการหมุนเวียนของเงินสดที่ยั่งยืนเข้าและออกจากธุรกิจเป็นสิ่งที่พึงปรารถนา เมื่อไม่สามารถบรรลุสถานการณ์ดังกล่าวเจ้าของจะต้องหาทางเลือกในการระดมทุนเพื่อปกป้องธุรกิจ แหล่งข้อมูลหนึ่งที่ควรพิจารณาคือ ASSET FINANCE

การเงินสินทรัพย์ช่วยให้เจ้าของธุรกิจใช้สินทรัพย์ทางธุรกิจเพื่อสร้างเงินสดและเติมเต็มความต้องการเงินทุนหมุนเวียน โดยปกติการแปลงเป็นเงินสดนี้จะทำเพื่อแลกกับผลประโยชน์ด้านความปลอดภัยในสินทรัพย์ที่เจ้าของอาจเลือกใช้

ในฐานะที่เป็นวิธีการสร้างเงินสดที่ง่ายและรวดเร็วสำหรับธุรกิจ Asset Finance จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ทางธุรกิจเพื่อให้เกิดการอัดฉีดเงินสด

มีประเภทของการเงินสินทรัพย์ที่ต้องพิจารณา

1. บางทีรูปแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือการจ่ายเงินสดให้กับยอดลูกหนี้คงค้าง โดยทั่วไปเรียกว่า Invoice Factoring กระบวนการนี้ทำให้ผู้ให้บริการแฟ็กเตอริงปลดเงินสดจากหนี้บัญชีแยกประเภทการขายที่มีอยู่และใบแจ้งหนี้การขายในอนาคต ผลประโยชน์ทันทีคือเงินที่มีอยู่สำหรับธุรกิจที่จะไม่ได้รับจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาเครดิตที่อนุญาตให้กับลูกค้า

ผู้ให้บริการแฟ็กเตอริงเรียกเก็บหนี้จากลูกค้าของคุณและเรียกเก็บค่าบริการจากคุณ
ยอดรวมขั้นสูงของผู้ให้บริการแฟ็กเตอริงจะขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงและการเจรจาต่อรอง แต่โดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 60% ถึง 90% ของหนี้เดิม

2. อีกทางเลือกหนึ่งในการ ‘ให้กู้ยืม’ เทียบกับมูลค่าของบัญชีแยกประเภทขายคือสำหรับผู้ให้บริการทางการเงินที่จะให้กู้ยืมกับมูลค่าของหุ้นที่ถืออยู่ในธุรกิจ

สิ่งนี้เป็นที่นิยมน้อยกว่าสำหรับผู้ให้บริการมากกว่าการให้กู้ยืมกับบัญชีลูกหนี้ แม้ว่าหุ้นอาจเป็นหลักประกันกับเงินที่ยืม แต่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นการขายและการเปลี่ยนแปลงด้านการออกแบบหรือแฟชั่นอาจทำให้มูลค่าที่เป็นไปได้ของหุ้นลดลงทำให้เกิดความเสี่ยงที่สูงขึ้นในมูลค่าการกู้คืนของผู้ให้บริการ

3. เมื่อใดก็ตามที่จะได้มาซึ่งสินทรัพย์ใหม่แทนที่จะใช้เงินสดในธุรกิจเพื่อซื้อสินทรัพย์สามารถเจรจาสัญญาเช่าการเงินซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถรักษาเงินที่จะใช้ในการซื้อได้

ในช่วงระยะเวลาการชำระหนี้ที่เจรจาต่อรองจะมีการชำระคืนทุนจำนวนบวกดอกเบี้ยซึ่งช่วยลดแรงกดดันต่อกระแสเงินสด เพื่อวัตถุประสงค์ทางบัญชีรายการที่เช่าทางการเงินจะแสดงในงบดุลเป็นสินทรัพย์ของธุรกิจ

4. เงินกู้เชื่อมโยงเป็นเงินกู้ระยะสั้นที่มีไว้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเงินไหลเข้าและไหลออกของเงินสดไม่ตรงกัน

สถานการณ์นี้อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการซื้ออสังหาริมทรัพย์และเงินทุนจะมาจากการขายอาคารหรือที่ดินที่มีอยู่ สถานการณ์อาจมีผลเหนือกว่าที่จำเป็นต้องมีการซื้อก่อนที่จะได้รับเงินจากการขายเป็นรูปธรรม

เพื่อที่จะ ‘เชื่อมโยง’ ความแตกต่างของเวลาระหว่างการใช้จ่ายเงินกับการรับเงินจากการขายเงินกู้จะถูกนำออกไปเพื่อให้ธุรกรรมดำเนินต่อไปได้

5. การจัดเตรียมการขายและการเช่าคืนช่วยให้ธุรกิจสามารถขายได้ตัวอย่างเช่นอาคารและเช่าอาคารคืนจากผู้ซื้อทันที

ธุรกิจการขายมีเงินสดไหลเข้าและใช้ทรัพยากรนั้นเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมเพื่อจ่ายค่าเช่าในอนาคต

6. ผู้ส่งออกอาจต้องการเงินทุนเพื่อสนับสนุนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อสินค้าส่งออกจำนวนมาก การจัดเตรียมทางการเงินก่อนการจัดส่งจะให้เงินทุนเพื่อให้แน่ใจว่าแรงกดดันในระยะสั้นต่อกระแสเงินสดจะผ่อนคลายลงและโดยปกติจะจัดผ่านธนาคาร สิ่งนี้อาจเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับใบสั่งส่งออกขนาดใหญ่ที่ต้องใช้รอบการผลิตนานเพื่อให้การผลิตเสร็จสมบูรณ์

Comments are closed.